صفحه اصلي > --- > نگهبان آقا

نگهبان آقا


16-10-1397, 11:29. نويسنده: pishkar
نگهبان آقا بازنشسته زیر 50 سال دارای سواد حداقل خواندن ونوشتن ساعت کاری 17:30 الی 8 صبح
حقوق 1100000 تومان بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد.
بازگشت