صفحه اصلي > --- > نگهبان آقا (شرکت معتبر)

نگهبان آقا (شرکت معتبر)


16-10-1397, 11:31. نويسنده: pishkar
نگهبان آقا (شرکت معتبر) با مدرک دیپلم زیر 33 سال ساعت کاری سه شیفت گردشی
حقوق ومزایا طبق قانون کار و اضافه کاری وسایر مزایا محل انجام کار محدوده شهر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
بازگشت