صفحه اصلي > --- > صندوقدار وفروشنده خانم 5 نفر

صندوقدار وفروشنده خانم 5 نفر


20-10-1397, 12:48. نويسنده: pishkar
صندوقدار وفروشنده خانم 5 نفر دیپلم ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 8 الی 15 وشیفت دوم 15 الی 23
حقوق 800000 تومان بیمه دارد همکار خانم دارد محل انجام کار داخل شهر
بازگشت