صفحه اصلي > --- > دامدار آقا

دامدار آقا


21-03-1398, 12:56. نويسنده: pishkar
دامدار آقا محل انجام کار اطراف شهر حضور تمام وقت در دامداری /جای خواب ومنزل در اختیار دامدار قرار می گیرد
هر ماه سه روز مرخصی /حقوق 2000000 تومان بیمه وسرویس ندارد
بازگشت