صفحه اصلي > --- > آدرس جدید کاریابی پیشگام

آدرس جدید کاریابی پیشگام


26-03-1398, 12:21. نويسنده: pishkar
پیاده راه عالی قاپو نرسیده به سقاخانه روبروی بقعه شیخ صفی
به اطلاع کلیه کارجویان وکارفرمایان محترم می رساند کاریابی پیشگام به آدرس جدید واقع در
عالی قاپو به سمت چهارراه نرسیده به سقاخانه روبروی بقعه شیخ صفی الدین
نقل مکان نموده است . تلفن:33255227 فکس:33263126

بازگشت