صفحه اصلي > --- > کارگر فنی

کارگر فنی


29-07-1398, 14:45. نويسنده: pishkar
کارگر فنی آشنا به جوشکاری ساعت کاری 8 الی 18 محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد حقوق طبق قانون کار
بازگشت