صفحه اصلي > --- > اطلاعیه تخفیفات بیمه ای ویژه فارالتحصیلان دانشگاهی

اطلاعیه تخفیفات بیمه ای ویژه فارالتحصیلان دانشگاهی


23-04-1397, 12:37. نويسنده: pishkar
شرایط تخفیفات بیمه ای ماده 71
شرایط سنی جهت استفاده از این تخفیفات بیمه ای 27 سال به شرط کارت پایان خدمت مدرک کارشناسی
30 برای مدرک کارشناسی ارشد و 34 برای مدارک بالاتر به شرط داشتن کارت پایان خدمت
الزام دانش آموختگان پسر به کارت پایان خدمت از دیگر شرایط این طرح می باشد.
و برای دانش آموختگان دختر دارای مدرک کارشناسی حداکثر سن 25 /کارشناسی ارشد 28 وبالاتر 32 می باشد
بازگشت