روابط مشتری با ارتباطات شفاف ...

راه حل های مشاوره می تواند به شما کمک کند تا به آنجا بروید.
جستجو شغل

دسته بندی ها را مرور کنید

شغل مورد نیاز خود را از بین دسته بندی های زیر پیدا کنید

شغل های اخیر

در این بخش شغل هایی که به تازگی به مهارت شما نیاز دارند را مشاهده میکنید

تصویر
امور دفتری خانم

شهرک صنعتی دو

تصویر
نگهبان شرکت معتبر

حومه شهر اردبیل

تصویر
امور دفتری

شهرک صنعتی دو

تصویر
نگهبان بازنشسته

شهرک صنعتی دو

تصویر
مهندس صنایع

شهرک صنعتی دو

تصویر
امور دفتری خانم

شهرک صنعتی دو

تصویر
منشی خانم

اردبیل

تصویر
پذیرش هتل

اردبیل

تصویر
بسته بندی

شهرک صنعتی دو

تصویر
فروشنده

اردبیل

درباره پرتال شغل

کارفرمایان برتر

بسته های قیمت گذاری

قیمت محصولات ما به شرح زیر میباشد

700000 تومان

پیشرفته

 • اعتبار: 70 روز
 • مشاغل ویژه : 50
 • مشاغل فوری : 70
 • مشاغل خصوصی : 40

600.000 تومان

بسته طلایی

 • اعتبار: 60 روز
 • مشاغل ویژه : 40
 • مشاغل فوری : 20
 • مشاغل خصوصی : 30

350000 تومان

استاندارد

 • اعتبار: 40 روز
 • مشاغل ویژه : 15
 • مشاغل فوری : 20
 • مشاغل خصوصی : 15

اخبار اخیر

آخرین اخبار به شرح زیر است:

سوئیچر رنگ