امور دفتری

  • صنعت
  • تمام وقت
  • 2 سال قبل
  • شهرک صنعتی دو

اطلاعات شغل

  • آیکن
    حقوق طبق قانون کار / بیمه و سرویس دارد
  • آیکن
    شیفت صبح
  • آیکن
    تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
  • آیکن
    سطح شغل : امور دفتری
  • آیکن
    صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

خانم بازاریابی تلفنی هم دارد

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ