اپراتور دستگاه لایزرزن

 • صنعت
 • تمام وقت
 • 2 سال قبل
 • حومه شهر اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا آقا / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارگر فنی
 • آیکن
  تجربه کاری : سه ساله
 • آیکن
  صلاحیت شغلی فوق دیپلم

شرح شغل

متاهل دارای سابقه کاری ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول ۸الی ۱۶وشیفت بعدی ۱۶ ۲۴

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ