اپراتور واحد تولید

 • منابع انسانی
 • تمام وقت
 • 5 ماه قبل
 • شهرک صنعتی دو

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق بالای قانون کار ومزایا آقا / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 48 کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی سیکل

شرح شغل

شرح وظایف
 • یادگیري و انجام وظایف محوله در کار با دستگاههاي تولیدي
 • اجراي سطح یک تعمیرات و نگهداري دستگاه
 • کنترل تولید محصول
 • اجراي امور مرتبط با ISOو کیفی
 • تنظیم دما، کالیبراسیون ادوات، اعلام خرابیها با همکاري واحد نت
 • اجراي عملیات تولید به شکل چرخشی در هر سالن به منظور یادگیري کل
مهارت های لازم
 • آشنایی با نرم افزار نت مستقر در واحد تولیدي
 • آشنایی با مفاهیم، اصول، تعمیرات و فعالیت هاي مرتبط با سیستم هاي PLC
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با کامپیوتر، اینترنت و نرم افزارهاي OFFICE
 • آشنایی با استانداردهاي صنعتی و مفاهیم IS
ساعت و مکان
 • شیفت بصورت چرخشی – کارخانه شهرک صنعتی ۲
اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ