بهداشت حرفه ای hse

  • آموزش
  • تمام وقت
  • 2 سال قبل
  • حومه شهر اردبیل

اطلاعات شغل

  • آیکن
    حقوق طبق قانون کار آقا / بیمه و سرویس دارد
  • آیکن
    شیفت صبح
  • آیکن
    تعداد کارمند مورد نیاز : 1 کارمند
  • آیکن
    سطح شغل : مهندس
  • آیکن
    صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ