بهداشت حرفه ای

 • مهندسی
 • آزاد
 • 2 سال قبل
 • حومه شهر اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی آقا ویا خانم / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 1 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : مهندس
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

با مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای 

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ