خدماتی بیمارستان

 • سایر خدمات
 • تمام وقت
 • 6 روز قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا آقا ویا خانم / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت توافقی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 10 کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : جدید
 • آیکن
  صلاحیت شغلی دیپلم

شرح شغل

زیر 35 سال ساعت کاری براساس برنامه بیمارستان

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ