خیاط ـ چرخکار – اطو کار وزیگزال کار

 • صنعت
 • تمام وقت
 • 11 ماه قبل
 • شهرک صنعتی یک اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی خانم / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 26 کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی فرقی ندارد

شرح شغل

خیاط ـ چرخکار – اطو کار وزیگزال کار خانم ساعت کاری 8 الی 17 

آموزش داده میشود حقوق کارمزدی

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ