دستیار دندانپزشک خانم

 • پزشکی
 • پاره وقت
 • 2 سال قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی / بیمه دارد سرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت غروب
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : دستیار
 • آیکن
  صلاحیت شغلی دیپلم

شرح شغل

دونفر خانم با سابقه کاری جهت دستیاری در دو شیفت ثابت

شیفت اول از ساعت 14 الی 20 وشیفت دوم از ساعت 20 الی 24

حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار کلینیک

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ