دستیار دندانپزشک

 • پزشکی
 • تمام وقت
 • 2 سال قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی آقا / بیمه دارد سرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : دستیار
 • آیکن
  صلاحیت شغلی فوق دیپلم

شرح شغل

خانم ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 9 الی 16:30

وشیفت دوم 16:30 الی 24 حقوق 1200000 تومان

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ