علوم آزمایشگاهی

 • صنعت
 • تمام وقت
 • 3 هفته قبل
 • حومه شهر اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا آقا / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

ساعت کاری 16دو شیفت گردشی شیفت اول 16 الی 24 وشیفت دوم 24 الی 8 صبح

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ