لالبا

 • اتومبیل
 • قراردادی
 • 4 سال قبل
 • پارس آباد

اطلاعات شغل

 • آیکن
  شیفت شب
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارآموز
 • آیکن
  تجربه کاری : یکساله
 • آیکن
  صلاحیت شغلی فوق لیسانس

شرح شغل

الابا

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ