مدیر تدارکات

 • مشاور
 • تمام وقت
 • 2 سال قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا / بیمه دارد سرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : مدیر
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

با مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی وکاربلد بالای 35 سال 

ساعت کاری 7:30 الی 15:30 محل انجام کار شرکت معتبر در داخل شهر

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ