کاردان و کارشناس برق آقا

  • مهندسی
  • تمام وقت
  • 2 سال قبل
  • اردبیل ,شهرک صنعتی دو ,شهرک صنعتی یک اردبیل ,حومه شهر اردبیل

اطلاعات شغل

  • آیکن
    شیفت صبح
  • آیکن
    تعداد کارمند مورد نیاز : 5 کارمند

شرح شغل

کاردان و کارشناس برق آقا ساعت کاری 8 الی 17 حقوق ومزایا طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ