کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • منابع انسانی
 • تمام وقت
 • 3 ماه قبل
 • شهرک صنعتی دو

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق بالای قانون کار ومزایا آقا ویا خانم / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 12 کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : جدید
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

شرح وظایف
 • انجام آزمایشات برنامه ریزي شده مطابق با استانداردهاي تعریف شده در نظام کیفی شرکت
 • کنترل آماري آزمایش ها و ثبت در نرمافزارهاي آماري مصوب شرکت به منظور تحلیل و نتیجه گیري آزمایشات فنی
 • ارزیابی کیفی محصول ارائه جدول زمانبندي براي پذیرش نمونه هاي دریافت شده و تخصیص نوبت و زمان هاي اتمام تست ها
 • انجام تستهاي مصوب تمامی استانداردهاي اخذ شده کیفی، تولیدي و سیستمی
 • انجام آزمونهاي شیمیایی مطابق با روش هاي استاندارد
 • تنظیم دما، کالیبراسیون ادوات، اعلام خرابیها با همکاري واحد نت
 • کنترل کیفی مواد اولیه شیمیایی ورودي به سیستم از قبیل انواع شمش سرب و ادتیوها
مهارت های لازم
 • قدرت تصمیم گیري و حل مسائل پیچیده فنی
 • تسلط به کامپیوتر ، اینترنت ، و نرم افزارهاي آفیس/li>
 • مهارتهاي انجام فعالیت هاي تیمی و فرمانپذیري از مقامات مافوق
 • انجام تستهاي مصوب تمامی استانداردهاي اخذ شده کیفی، تولیدي
ساعت و مکان
 • شیفت بصورت چرخشی – کارخانه شهرک صنعتی دو
اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ