کارشناس پرستاری

 • پزشکی
 • تمام وقت
 • 2 ماه قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا خانم / بیمه دارد سرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 7 کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

ساعت کاری سه شیفت گردشی محل انجام کار بیمارستان

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ