کارشنس مامائی

 • پزشکی
 • پاره وقت
 • 2 سال قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی / بیمه وسرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 5 کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

کارشناس مامائی ساعت کاری سه شیفت گردشی شیفت اول 9 الی 15 و شیفت دوم 15 الی 20 و شیفت سوم 20 الی 24

حقوق توافقی محل انجام کار داخل شهر

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ