کارگر ساده آقا

 • سایر خدمات
 • تمام وقت
 • 1 سال قبل
 • نیر

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا آقا / بیمه دارد سرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 5 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارگر ساده
 • آیکن
  صلاحیت شغلی فرقی ندارد

شرح شغل

کارگر ساده آقا ساعت کاری دو شیفت چرخشی شیفت اول 8 الی 17 وشیفت دوم 17 الی 2 بامداد

جای خواب دارد حقوق 3000000 تومان

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ