کارگر ساده آقا

 • صنعت
 • تمام وقت
 • 1 ماه قبل
 • حومه شهر اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا آقا / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 10 کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی سیکل

شرح شغل

زیر 40 سال ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 7 الی 15 وشیفت دوم 15 الی 23 

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ