کارگر ساده سه شیفت گردشی

 • صنعت
 • تمام وقت
 • 2 ماه قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا آقا / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 10 کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : جدید
 • آیکن
  صلاحیت شغلی دیپلم

شرح شغل

ساعت کاری 8 الی 17 شیفت بعدی 17 الی 24 و شیفت سوم 24 الی 8 صبح

حقوق طبق قانون کار ومزایا ناهار وشام به عهده کارفرماست بیمه وسرویس دارد

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ