کارگر ساده شرکت معتبر

 • منابع انسانی
 • تمام وقت
 • 6 ماه قبل
 • شهرک صنعتی دو

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار ومزایا آقا / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 10 کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی دیپلم

شرح شغل

زیر 35 ساعت کاری دو شیفت گردشی 12 ساعته حقوق طبق قانون کار ومزایا

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ