کارگر ساده

 • منابع انسانی
 • تمام وقت
 • 3 ماه قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار آقا / بیمه دارد سرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 7 کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : جدید
 • آیکن
  صلاحیت شغلی سیکل

شرح شغل

زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار محل انجام کار داخل شرکت

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ