کارگر مرغداری با خانواده

 • منابع انسانی
 • تمام وقت
 • 2 سال قبل
 • اردبیل ,حومه شهر اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی / بیمه دارد سرویس ندارد
 • آیکن
  شیفت تمام وقت
 • آیکن
  سطح شغل : کارگر ساده

شرح شغل

کارگر مرغداری با خانواده ساعت کاری 24 ساعته حقوق 2000000 تومان

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ